• Denna blogg är en portfolio av några arkitekturarbeten som jag gjort under de senaste 7 åren. För kontaktinfo klicka på "kontakt".

Examensarbete: Rum för barn

Mitt examensarbete är inte avslutat ännu och därför ej heller materialet. Det som ligger här är således inte den slutliga versionen. De ger bara en fingervisning. Allt material kommer löpande att uppdateras. Jag har utgått ifrån att vilja skapa en permanent lösning för en paviljongförskola. Dessa har temporära bygglov på mellan 5 och 10 år … Läs mer

Japansk kulturcentrum i Stockholm

Skolprojekt. Projektet gällde ett japanskt kulturcentrum i Stockholm. Att finna en plats och möjlighet för dess existens och passa in ett medelstort program. Jag förlade centret vid korsningen drottninggatan-jakobsgatan, mitt emot jakobsarkaden. Där finns idag en liten korvkiosk och en i princip oanvänd bred gata. Ett japanskt kulturcentrum bör ha en central plats eller en … Läs mer

Fade out. En stadsvilla till ett barn

Skolprojekt. Som projekt 3 i 4:an fick vi som uppdrag att rita en stadsvilla nära odenplan till en specifik person. Jag valde att rita en villa till min då 7-årige son Leopold. Utmaningen låg dels i att att se på villan utifrån ett barns behov då de ofta önskar sig ett annats sort leverne än … Läs mer

Järnvägsparken

Skolprojekt. Uppdraget var att skapa en offentlig byggnad på tegelbacken i Stockholm. Programmet kunde utformas fritt. Platsen har en förödande inverkan på sin omgivning. Infrastrukturen från 60-talet skapar ett flöde för alla färdmedel utom det långsammaste: fotgängarna. Stadshuset, centralstationen och gamla stan känns helt avskurna från varandra och platsen i sig är ingen njutning. Det … Läs mer

Strandhus vid Mälaren

Privatkund. En familj med sommar hus vid mälaren önskade en mer strandnära byggnad med övernattningsmöjligheter, förvaring, bastu och någon slags yttre kvalitét. Familjen hade en bok med sportstugor från 60-talet i sin bokhylla som fick bli en katalysator för projektet. Med placering i tomtens nordöstra hörn fick byggnaden en tydlig riktning mot mälaren i öst … Läs mer

Artcentre i Högdalen

Skolprojekt. Mitt i förorten Högdalen, på en övergiven parkeringsplats bredvid järnvägen, kallad ”gropen” fick vi uppdraget att skissa på en byggnad för utställningar och kultur. Att tolka platsen och skapa ett program för byggnaden som en del av Högdalens utveckling. Platsen ligger på östsidan av högdalens centrum. Centrumet är delat av järnvägen och har sitt … Läs mer

Tillbyggnad i Nacka

Privatkund. Erstavägen En familj önskade en tillbyggnad till sitt 20-talshus i Nacka. Önskemålet var en modern tillbyggnad som ställde sig i stark kontrast till det nuvarande huset utan att vara en ”låda”. Form önskades likväl som en tillbyggnad där ett vuxenliv kunde utspela sig utan att störa barnen som skulle bo i den äldre byggnaden. … Läs mer

Struktur ”vågen”

Skolprojekt I det första steget skulle jag utforska begreppet RYTM (något mina lärare ansåg att jag hade som gemensam nämnare i tidigare projekt). Jag tänkte på ljudvågen och ville söka mig i den riktningen. Jag fann att det fanns två typer av vågor: de transversella och de longitudella. Min önskan var att utnyttja båda i … Läs mer

  • DANIEL RÖNNQVIST

    CELL: +46-735-716273 dronark@gmail.com